TEAM BUILDING

Teambuilding

Å bryte det rutinemessige arbeidet ved å finne på noe morsomt sammen utenfor bedriftens vegger kan ha en utrolig positiv effekt på arbeidsmiljøet. Det bidrar umiddelbart til en sterk «vi»-følelse og gir deltakerne økt entusiasme, som fremmer arbeidsgleden og fremfor alt øker trivselen.

Er det lenge siden dere gjorde noe gøy sammen eller har det skjedd endringer i personalet? La oss hjelpe dere å arrangere en dag eller en reise hvor teambuilding står i fokus og skape en opplevelse som er verdt å minnes.

En sterkere gruppe

For at man skal lykkes og oppnå gode resultater i en bedrift, må alle medarbeiderne bidra med sin kompetanse og samarbeide for å streve mot et felles mål. Dette er noe som det må oppmuntres til hele tiden. Da er teambuilding et ypperlig verktøy. Eventets formål er å føre deltakerne nærmere hverandre, samtidig som de får øve på å samarbeide. Resultatet blir en mer sammensveiset gruppe, samtidig som man også bygger positive minner sammen.

Fleksible og kreative teambuildingskonsepter bygget på deres forutsetninger

Valget av aktivitet bør fremfor alt styres av hoveformålet for eventet og hvordan gruppen har det i hverdagen.. Fokuset ligger på å hjelpe deltakerne å komme nærmere hverandre og å øke forståelsen for hverandres styrker og svakheter. I andre grupper søker man hjelp med konflikthåndtering eller med å øke den overordnede trivselen. Fellesnevneren er likevel at man alltid vil komme ut fra kontoret etter å ha hatt det gøy sammen. Det er egentlig bare fantasien deres som setter grenser for hva en vellykket dag kan inneholde, men det er her vi med vår lange erfaring kommer inn. Etter å ha hjulpet forskjellige bedrifter verden over kan vi bidra med ideer og kompetanse til en pakkeløsning som er tilrettelagt for deres gruppe, ønsker og budsjett. Dermed kan dere alle delta fullt ut i aktivitetene uten uro for planleggingen av arrangementet, logistikk eller timeplan.